Nhượng lại cửa hàng cafe 110 B1 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy

Do bận con nhỏ nên không quản lý được

Thuê giá 4 triệu/tháng. Giá chuyển nhượng 100 triệu.

Liên hệ . 01644427433.