Hiện chúng tôi đang phân phối 6 dãy Biệt thự. Diện tích từ 180 đến 280m2

TT1: Tổng diện tích: 7022m2 chia làm 2 khu.

Khu A: có 9 lô, diện tích trên dưới 300m.

Khu B: có 12 lô, diện tích 270m2/lô. Đường nội bộ 13,5 và 15,5m.

Giá gốc dự kiến 42 triệu/m2 + chênh thấp

TT2: Tổng diện tích 5395m2, có 24 lô, diện tích mỗi lô 180m2. Một mặt đường 20,5m, một mặt đường 11,5m.

Giá bán giá gốc dự kiến 41 đến 43 triệu/m2 + chênh thấp

TT3: Tổng diện tích 16533m, có 48 lô chia làm 4 khu.

Khu A: Gồm 12 lô, diện tích 220m2 và 280m2. Một mặt đường đôi 42m, một mặt đường nội bộ 11,5m.

Giá gốc dự kiến 44,5 triệu/m2

Khu B: Gồm 12 lô, diện tích: 220m2/lô. Mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và mặt đường nội bộ 11,5m. Gốc d ự kiến 48,5tr/m.

Khu C: Gồm 12 lô, diện tích 220m2 và 280m2 đơn lập. Đường 15,5 và 11,5m gốc 43,5 triệu/m2

Khu D: Gồm 12 lô, diện tích 220m2. Mặt đường 15,5 và 11,5. Gốc 44,8tr.

TT4: Tổng diện tích 8984m2, chia làm 2 khu.

Khu A: Gồm 22 lô, diện tích: 200m2, 250m2, và 320m2, đường 15,5m và 11,5m.

Khu B có 9 lô, diện tích: 180m2 và 250m. Đường 15,5m.

Giá bán bằng Giá gốc + chênh thấp

TT5: Tổng diện tích 22805m2, chia làm 4 khu.

Khu A: Gồm 12 lô, diện tích 220m2 song lập và 280m2 đường 20,5 và 11,5m.

Khu B: Gồm 20 lô, diện tích 210m2 đường 15,5 và 11,5m

Khu C: Gồm 12 lô, diện tích 220m2 và 280m2 đơn lập, đường 15,5 và 11,5m

Khu D: Gồm 20 lô, diện tích 210m2, đường 20,5 và 11,5m.

TT6: Tổng diện tích 21178m chia làm 4 khu.

Khu A: Gồm 20 lô, diện tích: 200m2, mặt đường 15,5 và 11,5m.

Khu B: Gồm 16 lô, diện tích: 200m2, mặt đường 20,5 và 11,5m

Khu C : Gồm 20 lô, diện tích: 201m2, mặt đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 11,5m

Chi tiết liên hệ: Thanh 097.656.77.55

Khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí