Hiện nay sàn Bất động sản trực tuyến.ORG đang bán một số căn LK, BT Thanh Hà Cienco 5 như sau:

Liền kề Thanh Hà Cienco 5 khu A
Lô LP1 ô 3 với diện tích: 87m2, hướng Tây Bắc, đường 17,5m, giá bán: 17 triệu/m2, giá gốc: 23 triệu/m2, tiến độ bán: 50%, vào tên

Lô LP1 ô 5 với diện tích: 100, hướng Tây Bắc, đường 17,5, giá bán: 18 triệu/m2, giá gốc: 23 triệu/m2, tiến độ bán: 50%, vào tên

Lô LP6 ô 13 với diện tích: 100, hướng Tây Bắc, đường 13,5, giá bán: 18 triệu/m2, giá gốc:21,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50%, vào tên

Lô LP12 ô 36 với diện tích: 127, hướng Đông Bắc. đường 17,5, giá bán: 18 triệu/m2, giá gốc: 22 triệu/m2, tiến độ bán: 50%, vào tên

Lô LP12 ô 29 với diện tích:  136m2, hướng Đông Bắc, đường,  17,5, giá bán:  18 triệu/m2, giá gốc:  21,5, tiến độ bán: 50%, vào tên
Liền kề Thanh Hà Cienco 5 khu B

Lô LP12 ô 13 với diện tích: 96m2, hướng Đông Nam, đường 13,3m, giá bán: 13 triệu/m2, giá gốc: 21,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô LP12 ô 12 với diện tích: 100m2, hướng Đông Nam,  đường 13,3, giá bán: 13 triệu/m2, giá gốc:21,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô LP19 ô 4 với diện tích: 100m2, hướng Đông Bắc, đường 13,3, giá bán: 13 triệu/m2, giá gốc: 21,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô LP18 ô 1 ( ô góc) với diện tích: 96m2, hướng Tây Bắc, đường 13,3, giá bán: 13 triệu/m2, giá gốc: 22,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Biệt thự Thanh Hà Cienco 5 khu B

Lô BT59 ô 16 với diện tích: 240m2, hướng: Đông Nam, đường 30, giá bán: 15 triệu/m2, giá gốc: 20,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50%  Vào tên

Lô BT54 ô 17 với diện tích: 240m2, hướng: Bắc, đường 17,5, giá bán: 15 triệu/m2, giá gốc: 21,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô BT50 ô 16 với diện tích: 240m2, hướng: Nam, đường  17,5, giá bán: 15 triệu/m2, giá gốc: 21,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô BT22 ô 17 với diện tích: 364m2, hướng: Tây Nam, đường  30, giá bán: 17 triệu/m2, giá gốc: 24 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô BT52 ô 11 với diện tích: 233m2, hướng: Bắc, đường 30, giá bán: 12, giá gốc: 24 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Lô BT1 ô 11 với diện tích: 319m2, hướng: Đông Nam, đường 42, giá bán: 18, giá gốc: 26,5 triệu/m2, tiến độ bán: 50% Vào tên

Bảng giá niêm yết trên liên tục cập nhật mới

Để biết thêm thông tin dự án Thanh Hà Cienco 5 và các dự án khác Quý khách truy cập vào

Địa chỉ: Phòng 1509 CT 3A, Mễ Trì Thượng ( Cạnh Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia )