Hiện nay công ty chúng tôi có 1 lượng lớn liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn do chủ nhà gửi bán

Liền kề Geleximco khu D

D8-2, Diện tích 144m2, hướng Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng100%

D41-5, Diện tích 200m2, hướng Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

D47-20, Diện tích 87m2, hướng Đông Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

D43-2, Diện tích 138m2, hướng đông, đã đóng 100%

Liền kề Geleximco khu C

C36-08, Diện tích 80m2, hướng Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

C7-36, Diện tích 95m2, hướng Nam, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

C61-41, Diện tích 80m2, hướng Nam, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

C40-5, Diện tích 114m2, hướng Bắc, giá gốc 15 triệu/m2, đã đóng 100%

C34-3,Diện tích 240m2, hướng Tây Nam, giá gốc 15 triệu/m2, đã đóng 100%

C9-22, Diện tích 154m2, hướng Đông Nam, đã đóng 100%

Liền kề Geleximco khu B

B5-30,Diện tích 66 m2, hướng Đông Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

B8-20, Diện tích 90m2, hướng Tây Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

B37-40, Diện tích 60m2, hướng Tây Nam, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

B33- 5, Diện tích 74m2,hướng Đông, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

B9-02,Diện tích 93m2, hướng Bắc, giá gốc 15 triệu/m2, đã đóng 100%

B10-35, Diện tích 90m2, hướng Đông Nam, giá gốc 15 triệu/m2, đã đóng 100%

B28-12, Diện tích100m2, hướng Bắc, giá gốc 15 triệu/m2, đã đóng 100%

Liền kề Geleximco khu A

A12-17, Diện tích 102m2, hướng Đông, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

A39-24, Diện tích 80m2, hướng Đông Bắc, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

A12-30, Diện tích 102m2, hướng Đông, giá gốc 12 triệu/m2, đã đóng 100%

A42-18, Diện tích 120m2, hướng Tây Nam, giá gốc 12 triệu/m2,đã đóng 100%

A24-38, Diện tích 120m2, hướng Đông Nam, giá gốc 15 triệu/m2, đã đóng 100%

Gía bán có thể thương lượng để phù hợp với tài chính của quý khách hàng, rất mong được hợp tác với quý khách

Quản lý dự án Mr: Việt Anh 0915698333