Phân phối liền kề tân tây đô có sổ đỏ giá cắt lỗ
LK1 – ô 34, diện tích 91,5m2, đường 27m, giá 2,6 tỷ
LK2 – ô 17, diện tích 80m2, đường 12m, giá 2,5 tỷ
LK8 – ô 21, diện tích 80m2, đường 39m, giá 2,4 tỷ
LK5 – ô 47, diện tích 72,5m2, đường 12m, giá 2,4 tỷ
LK4 – ô 25, diện tích 91,5m2, đường 27m, giá 3,050 tỷ
LK3 – ô 36, diện tích 114m2, đường 39m và 24m, giá 3,5 tỷ
Lk6 – ô 36, diện tích 91m2, đường 12m, giá 2,6 tỷ
LH: Mr Tuấn: 090.226.1104