THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1. Trình tự tư vấn:
- Tên doanh nghiệp và tên dự án đầu tư;
- Địa điểm doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Chú ý đến địa bàn ưu đãi đầu tư theo Nghị định 118/2015
- Vốn điều lệ và vốn pháp định: Tham khảo thêm một số ngành nghề yêu cầu cần vốn pháp định: tài chính – ngân hàng, hàng không, bảo hiểm, bất động sản, Lữ hành, lao động ( hoạt động cho thuê lại lao động).....
- Ngành nghề kinh doanh: Cần xem xét ở các góc độ sau:
+ Ngành nghề có bị cấm kinh doanh hay không?
+ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?
+ Có phù hợp với Cam kết WTO hay không?
+ Có thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hay không?
- Loại hình Công ty: Cổ phần/TNHH hai thành viên trở lên/ TNHH một thành viên?
- Một số ưu đãi: Thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thuê đất…
- Lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Theo quy định tại Nghị định 118/2015.

2. Hãng Luật IMC là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư, tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Hãng Luật IMC hỗ trợ trong việc:
- Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư chủ yếu: Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
- Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
- Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết;
- Tham gia đàm phán, xây dựng và hoàn thiện Hợp đồng Liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư....
Thế mạnh của chúng tôi là việc tư vấn pháp lý về đầu tư và xin cấp các ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…. Đặc biệt, Hãng Luật IMC còn là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các Hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp…

3. Thành lập tổ chức kinh tế có vốn của nhà đầu tư:
Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức có vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Luật IMC sẽ tư vấn về thủ tục và tài liệu cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo qui định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan, xin Giấy phép đầu tư.
Xem xét và tư vấn cho nhà đầu tư về nội dung của các tài liệu liên quan đến dự án.
Đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán về hồ sơ tài liệu và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án với đối tác;
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan như dịch, công chứng tài liệu, hợp pháp hoá lãnh sự hồ sơ.
Đại diện và thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin cấp phép và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ dự án tại cơ quan nhà nước Việt Nam;
Tư vấn, đại diện nhà đầu tư trao đổi và trình bày với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến dự án để đạt được mức ưu đãi đầu tư cao nhất có thể cho dự án; Thu xếp đạt được Giấy phép Đầu tư cho dự án.

5. Thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam
5.1. Luật đầu tư 2014:
- Nghị định 118/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014.
- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 tháng 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5.2. Điều kiện để Cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty cố vốn của nước ngoài (Công ty liên doanh):
- Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014 hoặc Công ty đã được cấp Giấy phép đầu tư và đã đăng ký lại theo Quy định của Nghị định 194/2013/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư
- Công ty có hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam;

5.3. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh của Công ty nước ngoài tại Việt Nam:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
- Giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối
- Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư

Đây là ý kiến tư vấn của Hãng Luật IMC. Những hướng dẫn pháp lý được đưa ra trên đây chỉ nhằm hướng dẫn thủ tục cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Hãng Luật IMC để được tư vấn cụ thể hơn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Hãng Luật IMC – IMC Group
Địa chỉ: Phòng 1107, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0166.593.9999/ 0917.525.196
Email: imc@interimc.org.vn
Website: Văn phòng luật, Hãng luật IMC - dịch vụ luật sư riêng, tư vấn pháp luật uy tín - Dịch vụ luật sư riêng , luật sư tranh tụng, luật sư bào chữa , tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, luật hôn nhân gia đình ... uy tín tại Nội