Trải qua thời gian nghiên cứu lâu dài sự ra đời của thuyết số học lý giải sự tác động qua lại giữa những con số với vận mệnh của con người. Đó có thể là sự tương hỗ bổ sung mang ý nghĩa phúc lộc nhưng cũng có thể là sự lấn át, không may mắn. Những con số xung quanh bạn có ý nghĩa như thế nào, tác động tích cực hay tiêu cực đến bạn đặc biệt là số điện thoại, con số gắn bó thân thiết với bạn. Cùng xem bói số điện thoại đang dùng để có được câu trả lời nhé.