Trong rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động cùng với thị trường, nền kinh tế khó khăn không thể tránh trường hợp kinh doanh bị thua lỗ và một tỏng những biện pháo được nhiều doanh nghiệp thua lỗ hiện nay sử dụng đó là thực hiện xin giải thể công ty để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình. Vậy giả thể doanh nghiệp là gỉ? Hồ sơ giải thể doanh nghiệp được quy định như thể nào ? để doanh nghiệp có thể tiến thành giải thể đúng theo quy định của Luật pháp cũng như tiến hành được thuận lợi nhất.

Giải thể doanh nghiệp là gì?
Theo quy định của Luật Kinh tế, giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt các hoạt động kinh doanh do đã đạt được, thực hiện được những mục tiêu mà thương nhân đề ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, giải thể doanh nghiệp là hình thức phổ biến hiện nay với những doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục kinh doanh hoặc đang thực hiện kinh doanh nhung lại không kinh daonh nữa. Việc giải thể doanh nghiệp được xác định chủ yếu là cho những doanh nghiệp, công ty gặp thua lỗ trong quá trình kinh doanh, không thể vượt qua khó khăn nên lựa chọn việc sử dụng biên pháp giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

Bước 1:

Thông qua Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty đối với DNTN, Công ty TNHH MTV, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Thông báo giải thể
Biên bản Giải thể
Quyết định giải thể
Biên bản và quyết định thanh lý tài sản
Danh sách người lao động
Danh sách chủ nợ
Giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản
Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan
Thông báo đóng cửa mã số thuế
Báo giải thể
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
Tuy nhiên, việc giải thể doanh nghiệp sẽ gây nên nhiều khó khăn cho các Cơ quan quản lý và chính doanh nghiệp trong việc thanh toán hết những số nợ mà daonh nghiệp tuyên bố giải thể khi đó vẫn còn nợ. Do vậy, việc giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty (Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp | Công ty Luật Thống Nhất) là rất khó khăn và thủ tục để được giải thể doanh nghiệp, công ty cũng rất phức tạp.

– Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp.
Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản
3 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp được đăng trên báo điện tửu hoặc báo viết có nội dùng: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …)
Xác nhận đã hoàn thành thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.
Thông bao về việc thực hiện: Quyết định giải thể doanh nghiệp, thông báo về thanh lý tài sản, thanh lý các khoản công nợ
Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mục lục hồ sơ được ghi theo thứ tự
Bìa hồ sơ bằng giấy mỏng hoặc nylon cứng, thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Trên đây là quá trình chuẩn bị hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp tương tự như việc xin tư vấn bảo hộ thương hiệu, đăng ký logo để được chấp nhận hồ sơ.

huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep1

– Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp bên phải đăng trên 3 số báo liên tiếp với nội dung giải thể
Tiến hành thủ tục quyết toán thuế đối với Chi cục thuế nơi bạn đặt địa chỉ chủ sở chính
Tiến hành thanh lý tài sản và khóa mã tài khoản tại ngân hàng (Nếu không mở tài khoản tại ngân hàng thì không phải làm thủ tục này).
Sau khi tiến hành các bước trên, các bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ theo hướng dẫn bên trên
Trên đây là những hướng dẫn làm hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp để những khách hàng có nhu cầu tìm hiểu những quy định về giải thể doanh nghiệp có thể nắm được có có những bước chuẩn bị để có thể xin đăng ký giải thể doanh nghiệp thành công và trong thời gian ngắn nhất.