Bán đất CCN tân uyên Bình Dương
Diện Tích : 8.132 m2 . Giá Bán ; 190 $/m2
Diện Tích : 8.086 m2. : Giá Bán : 185 $/m2
Diện Tích. : 16. 218 m2: Giá Bán : 185 $/m2
Thời Gian Sữ Dụng Đất Đến : 2056
**** Chủ Trương Đầu Tư Gồm : Gổ, Điện Tử, Cơ Khí ( có sơn tỉnh điện và xi mạ công đoạn).