đầu tư sinh lời cao, thuận tiện kinh doanh buôn bán, hệ thống hạ tầng và các tiện ích công cộng đầy đủ.