Chỉ từ 𝟏 𝐭𝐲̉ đồng / nền
Hạ tầng đã hoàn thiện: 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 lớn nhất khu vực
Diện tích đa dạng :𝟖𝟕.𝟓𝐦𝟐-𝟏𝟎𝟎𝐦𝟐-𝟏𝟎𝟓𝐦𝟐
Đường quy hoạch : 𝟏𝟒𝐦-𝟏𝟔𝐦-𝟑𝟎𝐦-𝟑𝟖𝐦
Tiện ích: công viên trung tâm lớn nhất khu vực
Pháp lý đầy đủ: 𝐬𝐨̂̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 vĩnh viễn
Thanh toán chỉ từ 𝟑𝟎% ngân hàng đảm bảo.
--------------------------------------------------------
☎️Liên hệ Ban QLDA 0787048021