Đất nằm ở vị trí đẹp thuận lợi để xây dựng nhà ở ,thich hợp cho anh chị mới lập gia đình muốn tìm nơi an cư lập nghiệp