nhà dt 36m2 gan bệnh viện trường học, 2 ô tô tránh nhau được