- Đất nằm hướng Đông, cách Phan Tòng 50m
- Lô số 10 B2.3