Tôi có 3 mảnh đất cần bán:

1, Mảnh với diện tích: 350 m2 (100 m2 đất ở và 250 m2 đất vườn) ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

2, Mảnh với diện tích: 413 m2 (250 m2 đất ở và 163 m2 đất vườn) ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

3, Mảnh với diện tích: 540 m2 (400 m2 đất ở và 140 m2 đất vườn) ở xã Hợp Châu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giấy tờ, sổ đỏ chính chủ. Giá thỏa thuận.

Ai có nhu cầu, xin vui lòng gọi cho tôi theo số điện thoại: 0913.55.00.34