Tôi cần mua nhà ở chung cư Đại thanh (chỗ cầu tó ) Thanh trì,diện tích từ 45 đến 66 m2 .nhu cầu mua thực sự ,anh chị có bán liên hệ cho tôi 0988353998 Đàm