🔑 Cập nhật chính sách có 1-0-2 của căn hộ hạng sang
____ THE BEVERLY _____
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟏:
Bằng vốn tự có
—>> nhận ngay ưu đãi lên đến 𝟏𝟎% giá trị căn hộ
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟐:
Hỗ trợ vay 70%, ân hạn gốc 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9,5% lên đến 7 năm
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟑:
Hỗ trợ vay 45% ân hạn LS 24 tháng & ân hạn gốc lên đến 48 tháng
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟒:
Chương trình hỗ trợ TRẢ GÓP lên đến 15 năm
- 2 năm đầu lãi suất tối đa 7%/năm
- từ năm 3 mức lãi suất trả tối đa 9,5%/năm
==>> NHẬN ƯU ĐÃI 10% giá trị căn hộ
𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚, 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐆𝐎́𝐈 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣:
🎁 TẶNG GÓI PHÍ QUẢN LÍ 5 NĂM
🎁 TẶNG GÓI TAXI XANH LÊN ĐẾN 120 TRIỆU
🎁 TẶNG GÓI SỨC KHOẺ VINMEC LÊN ĐẾN 180 TRIỆU
=======================
THE BEVERLY - VINHOMES GRAND PARK
CĂN HỘ SỐNG SANG CHẤT MỸ
👉 Gọi ngay cho Ms Phương Thúy để biết thêm chi tiết: 0777.802.779 Phòng kinh doanh Chủ Đầu Tư Vinhomes🔑 Cập nhật chính sách có 1-0-2 của căn hộ hạng sang
____ THE BEVERLY _____
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟏:
Bằng vốn tự có
—>> nhận ngay ưu đãi lên đến 𝟏𝟎% giá trị căn hộ
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟐:
Hỗ trợ vay 70%, ân hạn gốc 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9,5% lên đến 7 năm
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟑:
Hỗ trợ vay 45% ân hạn LS 24 tháng & ân hạn gốc lên đến 48 tháng
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟒:
Chương trình hỗ trợ TRẢ GÓP lên đến 15 năm
- 2 năm đầu lãi suất tối đa 7%/năm
- từ năm 3 mức lãi suất trả tối đa 9,5%/năm
==>> NHẬN ƯU ĐÃI 10% giá trị căn hộ
𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚, 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐆𝐎́𝐈 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣:
🎁 TẶNG GÓI PHÍ QUẢN LÍ 5 NĂM
🎁 TẶNG GÓI TAXI XANH LÊN ĐẾN 120 TRIỆU
🎁 TẶNG GÓI SỨC KHOẺ VINMEC LÊN ĐẾN 180 TRIỆU
=======================
THE BEVERLY - VINHOMES GRAND PARK
CĂN HỘ SỐNG SANG CHẤT MỸ
👉 Gọi ngay cho Ms Phương Thúy để biết thêm chi tiết: 0777.802.779 Phòng kinh doanh Chủ Đầu Tư Vinhomes🔑 Cập nhật chính sách có 1-0-2 của căn hộ hạng sang
____ THE BEVERLY _____
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟏:
Bằng vốn tự có
—>> nhận ngay ưu đãi lên đến 𝟏𝟎% giá trị căn hộ
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟐:
Hỗ trợ vay 70%, ân hạn gốc 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9,5% lên đến 7 năm
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟑:
Hỗ trợ vay 45% ân hạn LS 24 tháng & ân hạn gốc lên đến 48 tháng
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟒:
Chương trình hỗ trợ TRẢ GÓP lên đến 15 năm
- 2 năm đầu lãi suất tối đa 7%/năm
- từ năm 3 mức lãi suất trả tối đa 9,5%/năm
==>> NHẬN ƯU ĐÃI 10% giá trị căn hộ
𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚, 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐆𝐎́𝐈 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣:
🎁 TẶNG GÓI PHÍ QUẢN LÍ 5 NĂM
🎁 TẶNG GÓI TAXI XANH LÊN ĐẾN 120 TRIỆU
🎁 TẶNG GÓI SỨC KHOẺ VINMEC LÊN ĐẾN 180 TRIỆU
=======================
THE BEVERLY - VINHOMES GRAND PARK
CĂN HỘ SỐNG SANG CHẤT MỸ
👉 Gọi ngay cho Ms Phương Thúy để biết thêm chi tiết: 0777.802.779 Phòng kinh doanh Chủ Đầu Tư Vinhomes🔑 Cập nhật chính sách có 1-0-2 của căn hộ hạng sang
____ THE BEVERLY _____
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟏:
Bằng vốn tự có
—>> nhận ngay ưu đãi lên đến 𝟏𝟎% giá trị căn hộ
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟐:
Hỗ trợ vay 70%, ân hạn gốc 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9,5% lên đến 7 năm
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟑:
Hỗ trợ vay 45% ân hạn LS 24 tháng & ân hạn gốc lên đến 48 tháng
✨ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝟎𝟒:
Chương trình hỗ trợ TRẢ GÓP lên đến 15 năm
- 2 năm đầu lãi suất tối đa 7%/năm
- từ năm 3 mức lãi suất trả tối đa 9,5%/năm
==>> NHẬN ƯU ĐÃI 10% giá trị căn hộ
𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚, 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐆𝐎́𝐈 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣:
🎁 TẶNG GÓI PHÍ QUẢN LÍ 5 NĂM
🎁 TẶNG GÓI TAXI XANH LÊN ĐẾN 120 TRIỆU
🎁 TẶNG GÓI SỨC KHOẺ VINMEC LÊN ĐẾN 180 TRIỆU
=======================
THE BEVERLY - VINHOMES GRAND PARK
CĂN HỘ SỐNG SANG CHẤT MỸ
👉 Gọi ngay cho Ms Phương Thúy để biết thêm chi tiết: 0777.802.779 Phòng kinh doanh Chủ Đầu Tư Vinhomes