Chứng minh nguồn thu nhập này cần được thể hiện qua giấy tờ bao gồm:

Hợp đồng lao động (bản sao).
Bảng lương 6 tháng gần nhất bản chính (hoặc sao kê lương từ tài khoản ngân hàng).
Đơn xin nghỉ phép bản chính.
Các quyết định tăng lương, bổ nhiệm vị trí bản sao (nếu có).

#thamdinhgiasunvalue #sunvaluevn #chungminhtaichinhdulich
Xem thêm: https://www.sunvalue.vn/chung-minh-t...h-du-lich.html