Mỗi con người khi sinh ra đều mang một số mệnh và số mệnh của người này khác với người kia có thể là do năm sinh khác nhau và cũng có thể là do số sinh khác nhau. Vậy sinh vào các tháng của cung bảo bình và cự giải thì có tính cách như thế nào. Đối với những người thuộc cung bảo bình và cung cự giải nếu kết hợp với nhau về đường làm ăn thì đúng là rất khó bền vững và dài lâu. Bởi vì, cả hai cùng này đều mang những tính cách trái ngược trong việc tạo dựng mối quan hệ làm ăn. Còn trong chuyện tình duyên, giữa hai cung này sẽ không có bất kỳ mối nhân duyên tốt đẹp nào.