Thù lao công chứng tự nguyện thu theo dịch vụ STT Dịch Vụ Đơn Vị Tính Mức Thu:

- Công chứng lấy nhanh (Áp dụng đối với giấy uỷ quyền) Đ/trường hợp 250.000

- Công chứng lấy nhanh các loại hợp đồng, giao dịch Đ/trường hợp 350.000

- Công chứng lấy nhanh hợp đồng đồng ủy quyền toàn phần ( Nhà và quyền sử dụng đất) Đ/trường hợp 400.000

- Công chứng ngoài giờ làm việc Đ/trường hợp 500.000

- Công chứng trong các ngày nghỉ ( ngày lễ và chủ nhật) Đ/trường hợp 700.000

- Công chứng tại nhà, tại cơ quan có bán kính cách Trụ sở văn phòng công chứng ≤ 5km Đ/trường hợp 500.000

- Có bán kính cách Trụ sở văn phòng công chứng từ 5km đến ≤ 10km Đ/trường hợp 600.000

- Có bán kính cách Trụ sở văn phòng công chứng > 10km đến ≤ 20km Đ/trường hợp 800.000

- Công chứng ngoài trụ sở có bán kính cách trụ sở căn phòng công chứng ≥ 20km Đ/trường hợp 1.000.000 + Toàn bộ chi phí phát sinh theo thoả thuận dịch vụ soạn thảo văn bản STT Các loại văn bản soạn thảo Đơn Vị Tính Mức Thu 1 Giấy uỷ quyền Đ/trường hợp 250.000 2

- Hợp đồng thế chấp, cầm cố, thuê nhà Đ/trường hợp 400.000 3

- Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh… Đ/trường hợp 400.000 đến 600.000.

- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, tặng cho, đổi nhà đất Đ/trường hợp 300.000.

- Văn bản thông báo khai nhận di sản thừa kế Đ/trường hợp 200.000.

- Di chúc, văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung vợ chồng Đ/trường hợp 350.000

- Hợp đồng ủy quyền toàn phần ( Nhà và quyền sử dụng đất) Đ/trường hợp 350.000

- Hợp đồng ủy quyền, các hợp đồng và các giao dịch khác Đ/trường hợp 300.000

Ai có nhu cầu xin liên hệ với anh:

Phạm Huy Thọ

SĐT: 0933.142.190