[replacer_a] là một trong những cách tái sinh lại dự án. Tuy nhiên việc chuyển nhượng lại mất nhiều thủ tục và thời gian. Công ty Luật Trí Hùng và cộng sự có nhiều năm kinh nghiệm trong linh vực Chuyển nhượng dự án sẽ giúp bạn thực hiện việc chuyển nhượng hiệu quả nhất.


[replacer_a] gồm
- Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án.
- Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính).
- Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính).
- Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng.
- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân.
- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
- Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.
- Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 65 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ .
- + Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện, thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ
- + Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư
Chuyển nhượng dự án còn có những điều kiện nhất định. Để được tư vấn chi tiết liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY LUẬT TNHH TRÍ HÙNG & CỘNG SỰ
Trụ sở: 60 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
Chi nhánh: 48 Cầu Diễn - P.Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm
✆ ĐT: 04.32595549 / ✆Hotline: 0912-060-765
Website: tư vấn pháp luật về đất đai
Email: Hồ sơ chuyển nhượng dự án