đã có sổ, pháp lí rõ ràng
cơ sở hạ tầng sạch sẽ hoàn thiện
mặt tiền đường lớn