Bá tùng: Đường 5m5, hướng Tây, d/t: 5x20=100m2, 310 triệu bao sổ

Đông trà- Làng đại học: Đường 5m5, hướng bắc, d/t: 5x28.5=141m2, đã có sổ đỏ, giá 470 triệu

Bá tùng: Đường 5m5, hướng Tây, d/t: 5x20=100m2, 340 triệu bao sổ

Đông Hải: Đường 5m5, hướng Nam, d/t: 5x20=100m2, 460 triệu bao sổ

Tây nam làng đá mỹ nghệ: Đường 5m5, d/t:5x20=100m2, hướng tây, 355 triệu bán bao sổ

Tân Trà: đường 7m5, d/t: 5x20=100m2, hướng đông, giá 540 triệu bao sổ