Nhà xưởng cho thuê có diện tích 2800m2, có thể chia đôi diện tích. Đảm bảo đầy đủ các yếu tố
của nhà xưởng chuyên nghiệp như điện 3 pha, nước, bảo vệ, đường rộng container vào được,
khung zamin, ...
Giá thuê 68 nghìn/m2/tháng.
Mời liên hệ 0914 820 258 - 046 281 7343 (Anh Phúc)