Liền kề nam 32 sở hữu đất nền giá cho người thu nhập trung bình
Web site dự án: DỰ ÁN NAM 32 - LIỀN KỀ NAM 32
Liền kề nam 32 có các loại diện tích: 75m2, 78m2
Dự án nam 32 do Cty cổ phần đầu tư phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư
Vị trí dự án tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội