[replacer_a]

Căn cứ quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì:
Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ từ đại học trở lên có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của BGDĐT.
Theo đó, đội ngũ nhân viên trực tiếp TVDH phải có trình độ và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ tư vấn du học thì nhân viên cần phải có chứng chỉ, bằng hình thức đăng ký khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Các đ/tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH
Theo Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT đ/tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH là: công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ TVDH.
Việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH do Bộ GDĐT ban hành.
Mọi thông tin chi tiết về lớp học xin vui lòng liên hệ:
Giải đáp: 0902767663 (Ngọc Trâm)
Thư thoại: LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Keywords: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn