Masteri Centre Point cho Thuê
1pn bếp rèm 𝟕𝐭𝐫𝟓
1pn+ bếp rèm 𝟖𝐭𝐫
1pn+ Full Nội Thất đẹp 𝟏𝟐𝐭𝐫
2pn bếp rèm. 𝟗𝐭𝐫-𝟏𝟎𝐭𝐫
2pn Full nội thất 𝟏𝟒𝐭𝐫-𝟐𝟎𝐭𝐫
3pn bếp rèm/full 𝟏𝟓𝐭𝐫- 𝟏𝟕𝐭𝐫 Masteri Centre Point Bán
2pn NTCB Toà E2 𝟑𝐭𝐲̉𝟔 2pn NTCB Toà A. 𝟑𝐭𝐲̉𝟕
2pn NTCB CHỦ ĐẦU TƯ căn góc 𝟑𝐭𝐲̉𝟖
3pn NTCB Toà E2. 𝟓𝐭𝐲̉𝟗
3pn NTCB CHỦ ĐẦU TƯ 𝟔𝐭𝐲̉𝟗
3pn Full Nội Thất mới 100% 𝟔𝐭𝐲̉𝟔
3pn NTCB View Hoa hậu 𝟕𝐭𝐲̉
𝐶𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎́𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 2 𝑏𝑒̂𝑛 𝑎̣!