Thời gian qua, chủ đề “một tấm thẻ cho mọi nhu cầu” được thảo luận hết sức sôi nổi. Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ giao thông, các chương trình khách hàng thân thiết và thậm chí là dùng để nhận dạng cũng có thể được tích hợp vào trong một tấm thẻ thông minh duy nhất để sử dụng ở bất cứ nơi nào. Nhiều hội nghị dành riêng những phiên thảo luận đặc biệt chỉ để bàn về thẻ thông minh đa năng, đánh giá nó như một xu thế thẻ của tương lai.

Trên thực tế, một số chương trình thẻ thanh toán liên kết đi kèm với các ứng dụng thanh toán phí vận tải đã xuất hiện ở một vài nơi trên thế giới, nhưng việc tích hợp nhiều ứng dụng vào thẻ thông minh mới chỉ là thiểu số. Quá trình thực hiện được đánh giá là quá khó khăn và luôn luôn nảy sinh những câu hỏi về việc logo nào sẽ được in trên thẻ, công ty nào quản lý thẻ và làm cách nào để bổ sung hoặc xóa ứng dụng.

Tuy vậy, giờ đây, thẻ ngân hàng có thể vượt qua được giới hạn trong phạm vi chức năng thanh toán và mở ra một kỷ nguyên mới cho thẻ đa ứng dụng. Theo số liệu của EMVCo., hiện có hơn 1,5 tỉ thẻ EMV được lưu hành trên toàn thế giới.

* Mời các bạn đọc thêm: Bộ giữ cửa – Phụ kiện kiểm soát cửa

Tiêu chuẩn thanh toán toàn cầu đã được đưa ra khoảng từ giữa những năm 1990 và được thông qua sau đó bởi hầu hết các nước công nghiệp phát triển trên thế giới, nước Mỹ cũng đang có kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn này. Nhu cầu về khả năng nhận dạng có độ tin cậy cao trong cả thế giới thực và thế giới ảo đang không ngừng tăng lên, bởi vậy mọi người ngày càng thảo luận nhiều hơn về việc sử dụng các ứng dụng EMV và thẻ ngân hàng cho các mục đích ngoài thanh toán khác.


Xem thêm: Hệ thống khóa từ – Cửa từ
Thẻ thông minh cũng có một số đặc trưng như sau:

Thông thường có kích thước cỡ một thẻ tín dụng. Chuẩn ID-1 của ISO/IEC 7810 qui định là 85,60 × 53,98 mm. Một kích thước khác cũng khá thông dụng là ID-000 tức cỡ 25 x 15 mm. Cả hai kích thước này đều có bề dày là 0,76 mm.

Chứa một hệ thống an ninh có các tính chất nhằm chống giả mạo (chẳng hạn, một vi xử lý chuyên dụng dùng cho bảo mật, một hệ thống an ninh quản lý file, các dấu hiệu có thể kiểm tra bằng mắt người) và có khả năng cung cấp các dịch vụ an ninh (chẳng hạn, bảo mật thông tin trong bộ nhớ).

Tài nguyên trên thẻ được quản lý bởi một hệ thống quản trị trung tâm mà cho phép trao đổi thông tin và cấu hình cài đặt với thẻ thông qua hệ thống an ninh nói trên
Dữ liệu trên thẻ được truyền đến hệ thống quản trị trung tâm nhờ vào các thiết bị đọc thẻ, chẳng hạn máy đọc vé, ATM v.v.

Những thuận lợi

Thẻ thông minh cho phép thực hiện các giao dịch kinh doanh một cách hiệu quả theo một cách chuẩn mực, linh hoạt và an ninh mà trong đó con người ít phải can thiệp vào.

Thẻ thông minh giúp chúng ta thực hiện việc kiểm tra và xác nhận chặt chẽ mà không phải dùng thêm các công cụ khác như mật khẩu…Chính vì thế, có thể thực hiện hệ thống dùng cho việc đăng nhập sử dụng máy tính, máy tính xách tay, dữ liệu bảo mật hoặc các môi trường kế hoạch sử dụng tài nguyên của công ty như SAP, v.v..với thẻ thông minh là phương tiện kiểm tra và xác nhận duy nhất.

Tham khảo: Thông báo Chuyển h