- Diện tích 5x20m( LK 25- ô 14)
- Các khu công nghiệp bao bọc, nhu cầu chổ ở tăng cao.
- Đường vào tới đất- đường rộng 8m
- Giá thu về 1 tỷ 080
LH