Bán dự án trang trại 25ha/20 tỉ/lộc tấn/lộc ninh, bp
diện tích 65ha/65 tỉ
30 tỉ/25ha trên vùng đã duyệt chủ trương dự án (chủ bán lo toàn bộ giấy tờ)
20 tỉ/25ha trên vùng đã duyệt chủ trương dự án (chủ bàn giao sổ đất, chủ trương quy hoạch và hỗ trợ hướng dẫn ra giấy tờ)
liên hệ em 0384110879