Cần chuyển nhượng nền dự án KĐT mới Mỹ Gia

LK33 hướng Đông Nam, với diện tích:100m2, giá bán: 5,5 triệu/m2

LK31 hướng Đông Nam, với diện tích: 200m2, giá bán: 5,2 triệu/m2

LK29 hướng ĐB với diện tích: 100m2, giá bán: 5,5 triệu/m2

LK40 hướng TB với diện tích: 200m2, giá bán: 5, 8 triệu/m2

(và một số nền tại vị trí khác)

Liên hệ: 0907 716 722 0919 716 722 ( Huyền Trân)