bán nhà 2 tầng trên đất 140 m2 , có cửa hàng KD, phòng trọ, mặt đượng và phái sau có ngõ đo chung 2 m, cạnh tất cả các trung tâm chi 20 mét,