Thông tin mới nhất về liền kề nam 32 – dự án nam 32
Cập nhập trên web: DỰ ÁN NAM 32 - LIỀN KỀ NAM 32
Dự án nam 32 do Lũng Lô 5 – Bộ quốc phòng làm chủ đầu tư
Vị trí: trạm trôi, Hoài Đức, hà Nội
Liền kề nam 32 có các loại diện tích: 72m2. 78m2, 85m2