[replacer_a]

AT lao động là gì?
 Là tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm trong SX. Bao gồm những nội dung về kỹ thuật an toàn, chính sách PL về an toàn.
 Mục tiêu của an toàn lao động là phòng ngừa y/tố nguy hiểm trong sản xuất, ngăn ngừa TNLĐ.
VSLĐ là gì?
Là hệ thống các biện pháp và phương tiện nhằm phòng tránh tác động của y.tố có hại trong sản xuất đối với người LĐ. Mục tiêu của VS lao động là bảo vệ sức khỏe NLĐ.
Tính chất công tác BHLĐ:
 Tính PL: quy định về ATVSLĐ là quy định luật pháp, bắt buộc phải thực hiện. Mọi trường hợp vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn, vệ sinh LĐ đều là hành vi vi phạm PL về BH lao động.
 Tính khoa học công nghệ: AT lao động, vệ sinh lao động gắn liền với SX do vậy khoa học về ATVS lao động phăi gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
 Tính quần chúng: người LĐ là người trực tiếp thực hiện quy phạm, tiêu chuẩn, quy trình về ATVSLĐ, là người có điều kiện phát hiện các y.tố nguy hại của quá trình sản xuất để đề xuất khắc phục hoặc tự giải quyết nguy cơ phòng ngừa TNLĐ, BNN.
Cty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Tư vấn: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Thư điện tử: HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Xem thêm: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn