[replacer_a]
Các biện pháp phòng hộ bảo vệ người lao động chống lại rủi ro
Khám sức khỏe

NSDLĐ phải tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ trước khi tuyển dụng lao động, và phải bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của NLĐ. Người sử dụng LĐ phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ (đ/vs người LĐ bình thường ít nhất một lần trong một năm, đ/vs người làm công việc nặng nhọc, độc hại tối thiểu 6 tháng một lần).
Người LĐ cần phải được điều trị, điều dưỡng chu đáo khi bị tai nạn LĐ hoặc bệnh nghề nghiệp.
Người sử dụng LĐ phải ra chi phí cho việc kiểm tra, khám sức khỏe nói trên.
Huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động
Trước khi nhận việc, người lao động phải được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động tối thiểu trong công việc sẽ làm và phải được kiểm tra, huấn luyện bổ sung trong quá trình lao động.
Những nhân viên q.lý cũng phải được huấn luyện và hướng dẫn về những quy định pháp luật về ATLĐ, VS lao động tối thiểu trong ngành sản xuất KD đang hoạt động
Bồi dưỡng bằng hiện vật
Người lao động không phân biệt giới tính, tuổi tác, nơi làm việc khi làm công việc có nhân tố nguy hại vượt tiêu chuẩn VS cho phép thì được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
Khi áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
• Công việc, môi trường có y/tố, mức độ độc hại như nhau thì mức bồi dưỡng giống nhau;
• Hiện vật dùng để bồi dưỡng phải là những loại thực phẩm, hoa quả, nước giải khát v.v . . . có tác dụng phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm bớt khả năng xâm nhập của chất độc vào cơ thể hoặc giúp cho quá trình đào thải nhanh chất độc ra bên ngoài.
• Cấm trả tiền thay cho bồi dưỡng bằng hiện vật và việc bồi dưỡng phải được thực hiện tại chỗ theo ca làm việc.
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Tư vấn: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Thư điện tử: HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3
Chi tiết: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn